Hudobné projekty - My music projects

Tvoje meno (Your name)

Pokoj a Láska (Peace and Love)

Svet 2 (World 2)

Dokonané je

Stretnutie vo večnosti (Meeting in eternity)

Falošní svedkovia